REGELEMENT

 • Iedere vogelliefhebber mag deelnemen mits hij of zij dit reglement in acht neemt.
 • Tijdens de tentoonstelling mogen er geen vogels te koop aangeboden worden.
 • Het inschrijfgeld per vogel bedraagt 1,50 €. Stammen 6,00 €. Stellen 3.00€. Vast recht 3,00 €. Het inschrijfgeld van afwezige vogels wordt niet terugbetaald.
 • Voor de eigen kweek moet er een kopie van de lidkaart van alle stamnummers bijgevoegd worden.
 •  Voor de eigen kweek moet het stamnummer / kweeknummer op het inschrijfformulier vermeld worden, tevens is het wenselijk uw telefoon of gsm nummer en geboortedatum te vermelden op het inschrijfformulier.
 • Het aantal vogels per deelnemer is onbeperkt maar er moeten minstens 10 vogels ingeschreven worden om in aanmerking te komen voor een prijs  in natura. Er wordt een rangschikking gemaakt van de zeven beste vogels. A+B+D+E
 • Conform de A.O.B. richtlijnen zal voor  jongeren tot 18 jaar een apart klassement gemaakt worden.
 • De vogels moeten bij binnenbrengen voorzien zijn van eten voor minstens 24 uur.
 • Kooien welke niet in perfecte staat van reinheid verkeren of zichtbare gebreken vertonen worden geweigerd. Uiterlijke kenmerken zijn verboden, eventuele voerbakjes moeten onder in de kooi geplaatst worden. De vogels dienen in de juiste formaat kooi te worden tentoongesteld.
 • Door de wet beschermende vogels worden niet toegelaten. De liefhebber van toegestane inlandse vogels is zelf verantwoordelijk voor alle door de wet voorgeschreven formulieren, zij die hiermee niet in orde zijn worden geweigerd. Alle wildzang vogels moeten een gesloten voetring dragen , ook in de vrije klas is dit van toepassing.
 • Om Goud – Zilver of  Brons te behalen moet een vogel minimaal 90 % van de punten behalen. Voor stammen geldt 360 punten inclusief harmoniepunten. Voor stellen geldt 180 punten inclusief  harmoniepunten. Foutief ingeschreven vogels worden niet in de andere reeks gezet,  bijgevolg komen ze niet in aanmerking voor Goud – Zilver of Brons. Niet leesbare ringen worden verwezen naar de vrije klas.
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies, brand, diefstal of andere letsels dat een vogel zou kunnen overkomen, noch voor ongevallen aan personen of goederen. De inrichters stellen zich wel garant voor een degelijke verzorging van de vogels.
 • Elke zieke vogel zal verwijderd worden en in mate van het mogelijke zal de eigenaar verwittigd worden.
 • De ringen van de vogels welke in aanmerking komen voor een titel zullen op een verantwoordelijke manier gecontroleerd worden. De vogels in een stam mogen een ring van één of meerdere federatie dragen. Bij constateren van fraude of bedrog worden de richtlijnen van de A.O.B. toegepast.
 •  De 000 ringen worden aanvaard mits voorlegging van een eigendomsbewijs, behalve de Europese vogels. Voor parkieten geldt vogels met ringen van 2020 moeten in de A klasse ingeschreven worden, vogels met ringen van 2019 of eerder horen thuis in de B klasse.
 • Door de keurders aan te duiden,
  1. *Beste kleurkanarie A + D + E.
  2. *Beste postuurkanarie A + D + E.
  3. *Beste parkiet A + D + E.  
  4. *Beste exoot A + D + E.
  5. *Beste inlandse A + D + E.
  6. *Beste duif of hoenders A + D + E.  
  7. *Beste kruising A + D + E.
  8. *Beste stam
  9. *Beste stel.
  10. *Beste Jeugd.
 • Voor het clubkampioenschap komen alle leden van DE BREESE KANARIE in aanmerking, Nederlandse + 000 ringen van de clubleden.
 • Derby zal verspeeld worden in de groepen kleurkanarie – postuurkanarie – parkiet – exoot – inlandse – duif en hoenderachtige. Vrij te bepalen voor  1,50 € per vogel en aan te duiden op het inschrijfformulier.
 •  Inschrijvingen sturen naar TT commissaris Vanderheyden Erik Vennendijk 15 3680 Maaseik of Email sturen naar erik.vdheyden@hotmail.com
 • Vogels binnenbrengen op Donderdag ..-..-.. van 18.00 tot 22.00 uur. Zaal De Barrier  Barrierstraat 11   3960 Bree – Gerdingen
 • De vogels worden gekeurd op vrijdag  ..-..-..
 • Opening en receptie op vrijdag ..-..-.. om 20,00 uur.
 • Opening tentoonstelling op zaterdag  ..-..-.. om 10.00 uur s’morgens.
 • Op zondag ..-..-.. doen we de deuren open om 9.00 ’s morgens.
 • Prijsuitreiking en huldiging van de sectie kampioenen op zondag ..-..-.. om 16.00 uur stipt.
 • Teruggave van de vogels volgend op de prijsuitreiking.
 •  Opgelet!!  iedere deelnemer die aan dit kampioenschap deelneemt wint een prijs.
 • Voor de Nederlandse liefhebbers,
  1.  A reeks is eigen kweek 20.. ( voor parkieten – eigen kweek 20.. en 20.. )
  2.  B reeks is eigen kweek 20.. ( voor parkieten – eigen kweek 20.. of ouder )
  3.  C reeks is vrije klasse
  4.  D reeks is Stammen van eigen kweek 20..
  5.  E reeks is stellen van eigen kweek 20..
 •   Het bestuur en de leden wensen u allen   een prettige en sportieve tentoonstelling toe !!!