Welkom op de site van De Breese Kanarie.

30 november en 1 december Grote Vogeltentoonstelling.